Blok zincir tabanlı dijital merkez bankası parası geliyor

Türkiye’de blok zincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak. 2019-2023 periyodunu kapsayan On Birinci Kalkınma Planı’nda mali piyasalara ait gayelere yer verildi.

Plan periyodunda, İstanbul’un cazip bir global finans merkezi olma maksadını destekleyen, kurumsal yapısı güçlü bir finansal bölümün oluşturulması amaçlandı. Bunun için finansal aktörlerin gerçek bölümün finansmanındaki aktifliği artırılacak ve dalın sermaye piyasasından ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezaretindeki banka dışı finansal kuruluşlardan fon kullanması özendirilecek.

KOBİ VARLIK KİRALAMAA ŞİRKETİ KURULACAK

İpotek Finansmanı Kuruluşunun (İFK) ihraç limiti, sermayesinden bağımsız hale getirilecek ve İFK’nin ihraç maliyetlerini azaltmaya yönelik SPK heyet fiyatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi saklama fiyatı üzere süreç maliyetlerinde indirimler yapılacak. İFK tarafından ihraç edilecek menkul değerler, repo üzere likidite sağlama hedefli süreçlere husus edilebilecek.

Banka bilançolarındaki varlıkların seküritizasyonu teşvik edilecek. KOBİ varlık kiralama şirketi kurularak kira sertifikası ihracı yapılacak ve ihraç masraflarında dayanak sağlanacak. Blok zincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak. Fintek ekosisteminin Türkiye’de gelişmesine yönelik yol haritası oluşturulacak ve uygulamaya dair uyum tek bir kamu kurumu tarafından sağlanacak.

HALKA AÇILMAYA VERGİ TEŞVİKİ

Borsa İstanbul Anonim Şirketi Özel Pazar şirketlerine yapılan yatırımlar, belli bir orana kadar, yatırım yapan şirketlerin devir karından düşülecek. Aracı kurumların proje finansman fonu kurarak projeye dayalı menkul değer ihraç edebilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacak. Finans kesiti dışındaki tahsili gecikmiş alacakların varlık idare şirketlerine devredilebilmesi sağlanacak.

Şirketlerin halka açılmasına dayanak olacak vergisel teşvikler sağlanacak. Kamusal ve özel nitelikli varlık ve projelere dayalı, iştirak temelli menkul değer enstrümanları geliştirilecek. Yenilikçi projelerin finansmanı için kitle fonlaması üzere çağdaş ve yeni kuşak finansman modelleri sermaye piyasalarına kazandırılacak. Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinin finansmanında kredi piyasalarının yanı sıra sermaye piyasaları da araç olarak kullanılacak.

Finansal piyasalara ait düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar düzenleme ve denetleme aktifliğini artırmak üzere Türkiye Finansal Hizmetler Heyeti çatısı altında toplanacak. Merkezi bir bilgi tabanı yoluyla kredi müracaatlarında talep edilen doküman ve bilgilerin direkt temini sağlanacak. Elektronik çek ve bono sistemi kurulacak.

REFERANS FAİZLER OLUŞTURULACAK

Yatırımlar, ekonomik büyüme ve enflasyon üzerinde yüksek faizin olumsuz bir tesire sahip olması nedeniyle plan periyodunda yatırımcıların katlandıkları finansman maliyetlerinin düşük düzeyde istikrar kazanmasını sağlayacak bir faiz siyaseti oluşturulması temel önceliklerden birisini oluşturacak.

Türk lirası cinsi varlıkların faiz riskinden korunmasında ve değişken faizli enstrümanların fiyatlamasında kullanılabilecek referans faizler oluşturulacak.

Uluslararası ticaret sisteminde kabul görecek alternatif para ve ödeme sistemleri geliştirilmesi gayesiyle ülke iş birlikleri tesis edilecek ve çalışmalar sürdürülecek. Takas ticaretinde kullanılacak Avrupa Ödeme Sistemi yapısı incelenerek Türkiye’de de misal bir yapının kullanıma açılması sağlanacak.

ALTERNATİF GLOBAL REZERV

Küresel rezerv para alternatifi oluşturmaya yönelik ülke işbirlikleri oluşturulacak ve kelam konusu ülke merkez bankalarının ortak çalışma yürütmesi sağlanacak. İkili muahedeler yoluyla lokal para cinslerinden ticaret imkanları artırılacak. Finansal sistemde Düzenleme Deney Alanı ve Sanayi Deney Alanı oluşturulacak, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği, İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü kurulacak. Tamamlayıcı sıhhat sigortasını geliştirmeye yönelik küme poliçeleri için patrona avantajlar sağlanacak, çalışanlara hisse edindirme programları tanımlanacak, Türkiye Reasürans Havuzu faaliyete geçirilecek.

Faizsiz finans alanında bütüncül bilgi raporlama altyapısı oluşturulacak, ülke kaynaklarının yurt dışına akışının önüne geçilmesi için “Katılım Reasürans Fonu” kurulacak.

Emtia murabahası süreçlerinin yurt içinde gerçekleştirilebilmesi için kira sertifikasına, elektronik eser senedine yahut pay senedi portföyüne dayalı platformların oluşturulması sağlanacak.

 

 

 

 

 

 

AA

Başa dön tuşu