BES’ten “nakit çekme” olanağı gelecek

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) iştirakçileri, sıhhat, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma üzere muhtaçlıkları nedeniyle sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekebilecek.

TBMM’ye sunulan ve 2019-2023 periyodunu kapsayan On Birinci Kalkınma Planı’nda, yurt içi tasarrufların artırılmasına yönelik kıymetli gayeler yer alıyor.

Buna nazaran, plan periyodunda yurt içi tasarrufların artırılması ve artan tasarrufların imalat endüstrisindeki öncelikli bölümlere ve üretken alanlardaki yatırımların finansmanına yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, uzun vadeli tasarruf yapma eğiliminin güçlendirilmesi ve bireylerin emeklilik gelirlerinin artırılması için kamu emeklilik sistemi dışındaki sistemlere iştirak teşvik edilecek. BES iştirakçi sayısı, sistemde kalış müddeti ve fon tutarını
artıracak halde geliştirilecek.

Genç kesimde uzun periyotlu tasarrufları cazip hale getirecek biçimde BES’teki mevcut devlet takviyeleri yaşa nazaran farklılaştırılacak.

BES iştirakçilerinin kısa vadeli nakit muhtaçlıkları nedeniyle sistemden çıkışlarının önlenmesi sağlanacak. Bu emelle sıhhat, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma üzere muhtaçlıklar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme imkanı tanınacak.

– Kıdem tazminatıyla entegre edilecek

Bireysel emeklilikteki otomatik iştirak sistemi, sistemde kalış müddeti ve fon fiyatını artıracak halde yine düzenlenecek ve ferdî hesaplara dayalı kurulacak Kıdem Tazminatı Fonu ile entegre edilecek.

Sektörün, iş kolu yahut meslek asıllı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının âlâ uygulama örnekleri doğrultusunda geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacak. Öncelikli dallarda şirket tasarrufları ve verimli kullanımı ek vergisel teşviklerle artırılacak.

Öncelikli dallardaki şirketlerin nakit sermaye artırımları ek vergisel düzenlemelerle teşvik edilecek.

– İkinci konut ve sonrasına vergisel düzenleme

İkinci ve sonraki konut alımlarında vergileme ve kredi kullanımına ait düzenleme ve uygulamalar gözden geçirilecek. İmar değişikliklerinden kaynaklanan paha artışlarının vergilendirilmesine ait mevzuat ve uygulama güçlendirilecek.

Hane halkı tasarruflarının artırılmasını temin için, borçlanarak harcama yerine harcama öncesinde tasarruf etme davranışı desteklenecek.

Dayanıklı tüketim mallarıyla eğitim, tatil üzere harcama kalemleri için bankalarda harcama kalemi kümesine özel birikim hesapları oluşturulacak ve bu birikimler kullanılarak gerçekleştirilen harcamalarda ilgili eserler için vergisel teşvikler uygulanacak.

Bu doğrultuda, geçen yıl yüzde 26,5 olan yurt içi tasarrufların gayrisafi yurt içi hasıla içindeki hissesinin plan sonunda yüzde 30,3’e, BES iştirakçi sayısının 11,6 milyondan 15,2 milyona, BES fon meblağının da 96,3 milyar liradan 296 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor.

– Özel bölüme tek muhatap

Planda yer alan cari açığın finansmanına yönelik maksatlar doğrultusunda da özel dal yatırımını kolaylaştıracak temel bir düzenlemenin yanı sıra öngörülebilirliği, şeffaflığı artıracak, yatırımcı inancını pekiştirecek, aleyhe kararların geçmişe yürümezliğini garanti altına alacak, yatırımların hızlanmasının önündeki pürüzleri kaldıracak kapsamlı bir mevzuat yenileme çalışması yapılacak.

Yatırımlara ait her türlü bürokratik sürecin kamu yönetimi tarafından tek bir muhatap üzerinden daha kısa müddetlerde tamamlanmasını sağlayacak düzenleme yapılacak. Yatırımlara ait müsaade, onay ve ruhsat üzere süreçlerin süratli, kullanıcı dostu, düşük maliyetli olmasını sağlayacak bilgi sistemi oluşturulacak.

İmalat endüstrisinde yüksek katma paha yaratan eksiksiz yeni yatırımların ülkeye çekilmesi için faal tanıtım, müzakere ve özelleştirilmiş teşvik sistemleri hayata geçirilecek.

– Yabancı emeklilik fonları Türkiye’ye çekilecek

Cari süreçler açığının büyük oranda borç yaratmayan dış kaynaklardan finanse edilmesi sağlanacak, finansman kalitesi artırılacak.

Uzun vadeli yatırım projelerinde vadeye uygun, uzun vadeli milletlerarası paydaşlık temelli finansman araçları geliştirilecek.

Ülkenin yatırım ortamı ayrıntılı bir programla milletlerarası alanda tanıtılacak. Dünyadaki emeklilik fonları başta olmak üzere büyük ölçekli fonların Türkiye’ye uzun vadeli yatırım yapmasına yönelik yeni finansal eserler oluşturulacak.

AA

Başa dön tuşu