AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Bağlantılı Taraf Süreçleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağlantılı Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 10. unsuru yeterince şirketimiz İdare Şurası tarafından hazırlanan Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi (“Aksa”) ile Ak-Pa Dokuma İhracat Pazarlama Anonim Şirketi (“Ak-Pa”) arasında 2019 yılında gerçekleştirilen Yaygın ve Süreklilik Arz Eden Alakalı Taraf İşlemlerine Ait İdare Heyeti Raporu’nun sonuç kısmı aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:    
Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 10. unsuruna istinaden Şirketimizin ihraç kayıtlı satış yaptığı Ak-Pa Dokumacılık İhracat  Pazarlama A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerinin kamuya açıklanan  yıllık konsolide finansal tablolarda yer alan hasılata oranının %10’dan fazla  bir orana ulaşacağının öngörülmesi sonucunda hazırlanan işbu raporda Aksa tarafından Ak-Pa’ya düzenlenen faturaların meblağları ile Ak-Pa tarafından bu ürünleri satın alan üçüncü taraflara fatura edilen fiyatların tıpkı olması sebebiyle ve özü itibariyle alakalı olmayan taraflarla yapılan süreçler olduğu ve  süreçlerin piyasa şartları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.
 
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Hürmetlerimizle. 
 
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin ortasında rastgele bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/770813

BIST

Başa dön tuşu