Akkök/Dördüncü: 2019’da 250 milyon dolar yatırım planlıyoruz

Akkök Şirketler Kümesi İcra Heyeti Lideri Ahmet Dördüncü Bloomberg HT’den Dilek Maliki’nin meseleleri yanıtladı. Kümenin yatırımlarını, gelecek planlarını ve ekonomiyi kıymetlendiren Dördüncü’nün sorulara verdiği cevaplar şöyle;

Öncelikle Akkök ile başlayalım; 2019’un da 2. yarısına geldik, bu sene sizin için nasıl başladı? Orta ve uzun vadede yatırım planlarınız ve maksatlarınız neler anlatır mısınız?

Ahmet Dördüncü: Biz iktisadın içinde olduğu belirsizliklere karşın bilhassa geçen Ağustos’ta yaşadığımız o kur şokuna karşın 15 milyar TL’lik bir ciro ile kapattık. Faaliyet karlılığımızı artırmak imkanına sahip olduk. 2018 beklentilerimiz çerçevesinde hatta daha da âlâ geçti.

2019’da yeniden bir seçim yılıydı malum; biz 2019 yılı için o denli çok argümanlı bir bütçe yapmadık, dedik ki 2018’de ne isek onu koruyalım. Artık Haziran sonu itibariyle sonuçlara bakarsak, hem Dolar bazında hem de TL bazında amaçlarımızla başa baş gidiyoruz diyebilirim.

Bizi en çok etkileyen şey bilhassa bilanço tarafında kur hareketliliği. Bizim bilançolarımızda önemli biçimde yabancı para borçlanmaları, kredileri olduğu için bunlar bizim bilançolarımızı önemli halde etkiliyor. Ciro ve faaliyet karlılığında bayağı amaçlarımıza yakınız yani sene sonunda ümit ediyorum ki bu biçimde bitiririz.

250 milyon dolar üzere bir yatırım planlıyoruz 2019 yılı içinde, çok önemli bir halde ihracatımız var 350-450 milyon civarlarında..Son yıllarda Türk iş Dünyası baya güçlü oldu, bütün krizlere karşın işleri yürütmesini ve kıymet yaratmasını becerebiliyor.

Yurtdışı yatırımlar açısından neler söylersiniz?

Ahmet Dördüncü: Benim en değer verdiğim iş kümelerinden biri de Kimya Kümesi; Kimya’nın Türkiye için çok stratejik bir kesim olduğunu düşünüyorum. Güç ithalatından sonra kimya kesimi de en kıymetli ithalat kalemimiz. Biz biraz daha bu cari açığı kapatma üzerine bir şeyler yapabilirsek diye oraya çok tartı veriyoruz. Orada bir de bölgesel oyuncu olmak keyfiyeti var. Bizim kimya şirketlerimizden Akkim’de biz İspanya’da bir şirket satın aldık, Almanya’da bir şirket satın aldık, artık yeniden büyümeyi durdurmayalım diyoruz. Tekrar bir şirket satın alabiliriz Avrupa’da.

Birleşmiş Millet’lerin “Global Compact”in Türkiye ağına Lider seçildiniz, bize biraz anlatır mısınız bu kuruluş neyi amaçlıyor? Neler yapılacak Türkiye bağlamında?

Ahmet Dördüncü: Bütün Dünya’da 3 binden daha fazla bütün şirketlerin ben bu kuruluşun imzacısı olacağım dediği bir yer; Dünya’nın sürdürülebilir kalkınması manasında en kıymetli platformlardan biri. İş Dünyası için insan hakları, çevresel hususlar, eşitlik, rüşvete ve yolsuzluğa karşı olmak üzere ahlaki unsurları içeren 10 tane unsur var. İş Dünyası’na diyor ki gelin bunu siz de imzalayın ve bundan sonraki iş ömrünüzde bu kurallara dikkat edin ve bunu da raporlayın.

Türkiye’de şu an 300’ü aşkın imzacı şirketimiz var bu da yeterli bir sayı, bunun 4’te 1’i 1 milyar Doları aşkın cirosu olan şirketler. Yarısından birçok 50 milyon doları aşan şirketler. STK’lar da var burada.

Yine “Global Compact” çerçevesinde döngüsel iktisada geçmek çok kıymetli; suyun ve kaynakların kullanılması çok değerli, bu sürdürülebilir iktisat beraberinde 13 trilyon dolarlık bir iş imkanı da getiriyor. Yani şu mümkün; hem çok âlâ bir işadamı olacaksınız, bedel yaratacaksınız hem de çok âlâ bir vatandaş olacaksınız.

Yenilenebilir güç yatırımları için YEKDEM’in yenilenmesi, yeni bir tarife oluşturulması bekleniyor üstelik bunu bilhassa bekleyen yatırımlar var. Yenilenir mi YEKDEM?

Ahmet Dördüncü: Bunlar önemli yatırımlar teşvik edilmesi ve desteklenmesi lazım, hem cari açığı daha da azaltmak hem karbon ayak izini de göz önünde bulundurursak, bu YEKDEM teşviklerinin devam etmesi bence çok yanlışsız olur. Çok ilgi var yenilenebilir güce. Bu teşviklerin büyük değeri var.

Şimdi faiz kıymetli bir faktör hem yatırımcı hem de alıcı için. Otomobil satışları, gayrimenkul satışları derken arz-talebi etkiliyor faiz oranları. Çokça da tartışılan bir bahis, yorumlarınızı dinlemek istiyorum?

Ahmet Dördüncü: Baktığınız vakit faizlerin düşük olması, hem şahsî olarak işte otomobil alıyorsunuz, mesken alıyorsunuz krediye gereksiniminiz var hem de bir şirket olarak yatırım yapıyorsunuz, o yüzden faizlerin düşük olması bizim tercih ettiğimiz bir şeydir. Bizim iş dünyası olarak en büyük problemlerimizden biri de bilhassa uzun periyotlu yatırımlarda Türk Lirası borçlanabilme imkanımızın maalesef çok olmaması. Türkiye’deki tasarruflarla krediler ortasındaki açığa bakacak olursanız fark var. Yeteri kadar tasarrufu olmayan bir ülkeyiz biz ve yurtdışından çok önemli bir biçimde yabancı para ile borçlanmak durumunda kalıyoruz. Bu Türk Lirası’nın devalüe olması bilançoları da makûs etkiliyor.

FED’in faiz indirime gideceği konuşuluyor, bu gelişmekte olan ülkelere ve doğal ki Türkiye’ye nasıl yansır?

Ahmet Dördüncü: Bu kesinlikle bizim için âlâ lakin tabi bizim jeopolitik de risklerimiz var. Bir volatilite var ve iş adamları olarak da bizi çok yoruyor. İş Dünyası olarak ayağımızı yorganımıza nazaran uzatmalıyız.

 

 

 

Başa dön tuşu