AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Sermaye Artırımı – Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM GÜÇ VE YATIRIM A.Ş.( Sermaye Artırımı – Azaltımı Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İdare Şurası Karar Tarihi 02.01.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 208.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.600.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Hisse Küme Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Hisse Alma Fiyatı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Hisse Alma Oranı (%) Kar Hissesinden Bedelsiz Hisse Alma Meblağı (TL) Kar Hissesinden Bedelsiz Hisse Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kümesi Verilecek Menkul Değer Nevi
A Kümesi, Süreç Görmüyor, TREAHLA00027 33.700.000 387.550.000,000 1150,00000 A Kümesi A Kümesi, Süreç Görmüyor, TREAHLA00027 Nâma
B Kümesi, AHGAZ, TREAHLA00019 174.300.000 2.004.450.000,000 1150,00000 B Kümesi B Kümesi, AHGAZ, TREAHLA00019 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Hisse Alma Fiyatı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Hisse Alma Oranı (%) Kar Hissesinden Bedelsiz Hisse Alma Fiyatı (TL) Kar Hissesinden Bedelsiz Hisse Alma Oranı (%)
TOPLAM 208.000.000 2.392.000.000,000 1150,00000

İç Kaynakların Ayrıntısı :
Emisyon Primi (TL) 2.392.000.000

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Bildirisi’nin 6 ncı hususunun 6 ncı fıkrasında yer alan “Her çeşit iç kaynak ile kar hissesinin sermayeye ek edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve gibisi genel heyet kararı gerektiren süreçler sonucunda, her bir tavan kapsamında bir keze mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir” kararı çerçevesinde
1- Şirketimizin mevcut 208.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Emisyon Primi hesabından karşılanmak suretiyle 2.392.000.000 TL artırılarak, Sermaye Piyasası Şurası’nın II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Bildirimi’nin 6 ncı maddesiin 6 ncı fıkrası uyarınca bir sefere mahsus olmak üzere 750.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, 2.600.000.000 TL’na yükseltilmesine,
2- Şirket sermayesinin %1.150 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, artırılan 2.392.000.000 TL’lik sermayeyi temsil edilen hisselerin tüm hisse sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmasına, sermaye artırımında A Kümesi hisseler karşılığında A Kümesi, B Kümesi hisseler karşılığında B Gurubu hisseler verilmesine,
3- Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Konseyi, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli müracaatların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dökümanların hazırlanmasına
oy birliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092408

BIST

Başa dön tuşu